Calendari d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana 2021-2022

Educació Infantil i Primària, Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Grau Mitjà i Superior.
Informació
16/04/2021

Educació Infantil i Primària:

 • Publicació de zones d'influència dels centres: 3 de maig.
 • Publicació de vacants existents en els centres: 24 de maig.
 • Presentació telemàtica de sol·licituds: des de les 09.00 hores del 25 de maig fins a les 23.59 hores del 2 de juny.
 • Publicació de resultats provisionals d'admesos i no admesos: 16 de juny.
 • Presentació telemàtica de reclamacions als resultats provisionals: fins a les 23.59 hores del 18 de juny.
 • Publicació de resultats definitius d'admesos i no admesos: 30 de juny.
 • Presentació de reclamacions al resultat definitiu: un mes a partir de la publicació del resultat definitiu.
 • Termini de formalització de matrícula: de l'1 al 16 de juliol.

Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat:

 • Publicació de vacants existents en els centres: 2 de juny.
 • Presentació telemàtica de sol·licituds: des de les 09.00 hores del 3 de juny fins a les 23.59 hores del 14 de juny.
 • Presentació del requisit acadèmic que permeta l'accés als ensenyaments sol·licitats: del 25 de juny al 7 de juliol.
 • Publicació de resultats provisionals d'admesos i no admesos: 14 de juliol.
 • Presentació telemàtica de reclamacions als resultats provisionals: fins a les 23.59 hores del 16 de juliol.
 • Publicació de resultats definitius d'admesos i no admesos: 23 de juliol.
 • Presentació de reclamacions al resultat definitiu: un mes a partir de la publicació del resultat definitiu.
 • Termini de formalització de matrícula: del 26 al 29 de juliol.

Formació Professional Bàsica:

 • Publicació d'oferta formativa: 10 de maig.
 • Presentació de sol·licituds: del 21 de maig a l'1 de juny. 2a Oportunitat: del 9 al 14 de juliol.
 • Llistes provisionals: 7 de juliol. 2a Oportunitat: consultar
 • Llistes definitives: 15 de juliol. 2a Oportunitat: 26 de juliol
 • Matrícula: del 16 al 22 de juliol. 2a Oportunitat: del 2 al 6 de setembre.

Formació Professional Grau Mitjà i Superior:

 • Publicació d'oferta formativa: 10 de maig.
 • Presentació de sol·licituds: del 21 de maig a l'1 de juny.
 • Llistes provisionals: 13 de juliol.
 • Llistes definitives: 22 de juliol.
 • Matrícula: del 23 al 30 de juliol.

Programes Formatius de Qualificació Bàsica:

 • Publicació d'oferta formativa: 28 de juny.
 • Presentació de sol·licituds: del 8 al 14 de juliol.
 • Llistes definitives: 27 de juliol.
 • Matrícula: del 2 al 6 de setembre.

Enllaç a la informació publicada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Tornar