Informació sobre el procés de vacunació a Mislata

COVID-19
Informació
18/02/2021

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE VACUNACIÓ A MISLATA

1. COM SERÀ EL PROCÉS DE VACUNACIÓ?

Serà per etapes marcades pel Pla de Vacunació establit pel Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat.

2. QUAN EM TOCARÀ LA VACUNA?

La Conselleria de Sanitat Comunicarà al Centre de Salut les següents fases de vacunació i aquest contactarà amb el llistat de persones que la pròpia Conselleria els facilite.

Aquest llistat, que tramite la Conselleria al Centre de Salut, està compost exclusivament per aquelles persones que tenen la targeta sanitària en aquest municipi i per tant, li correspon el Centre de Salut de Mislata.

3. COM ES POSARAN EN CONTACTE AMB MI?

El Centre de Salut comunicarà per via telefònica i citarà a les persones que els corresponguen en eixa fase de vacunació.

A més, en el cas de no poder contactar amb la persona, el Centre de Salut farà un rastreig buscant a familiars pròxims o amb la informació que es posseïsca en el padró municipal.

4. HI HAURÀ INFORMACIÓ SOBRE AQUEST TEMA?

L'Ajuntament, juntament amb el Centre de Salut, durà a terme campanyes de comunicació i informació de les fases de vacunació.

5. ON EM PODRÉ POSAR LA VACUNA?

Inicialment es realitzarà en el Centre de Salut situat en l'Avinguda Buenos Aires, núm. 2.

En el cas de tindre mobilitat reduïda i no tindre un mitjà de transport, el personal sanitari es traslladarà al domicili per a subministrar la vacuna.

En el cas de tindre mobilitat reduïda i poder desplaçar-se al Cenre de Salut, serà en el propi Centre.

A més, l'Ajuntament de Mislata cedirà l'espai, material i tot allò que siga necessari per a poder subministrar la vacuna d'una forma ràpida i eficaç per part del personal sanitari.

6. HI HA UN PROTOCOL ESTABLIT PER A les VACUNES SOBRANTS?

L'Ajuntament ha sol·licitat al Centre de Salut un ús diligent de l'administració de la vacuna i per part dels responsables del Centre s'ha comunicat que en el cas d'haver-hi un sobrant de vacunes es farà ús del llistat de Conselleria que estableix les prioritats per edat (Si en el tram de 90 anys sobraren vacunes, s'acudiria al llistat de les persones de 89 anys i així successivament en els futurs trams).

Tornar