Pla d'Ajudes Resistir - Ajudes Parèntesi Mislata

Termini de presentació de sol·licituds: des de les 0:00 hores del 23/02/21 a les 23:59 hores del 04/03/2021
Subvenció
22/02/2021

El pla Resistir és el resultat de "l'aliança entre la Generalitat, les diputacions provincials i els ajuntaments", acordada en la mesa institucional que va tindre lloc el 12 de gener passat.

Dins del Pla Resistir, aprovat per la Generalitat Valenciana i consensuat amb la resta d'Administracions Locals per a pal·liar la crisi econòmica derivada de la pandèmia sanitària, s'inclouen les Ajudes Parèntesi que seran destinades als sectors més afectats per la crisi. Tal com recull el Decret Llei del Consell, Mislata gestionarà aquestes ajudes que ascendixen a un total 865.071 euros, dels quals la Generalitat es farà càrrec del 62.5%, la Diputació de València del 22,5% i l'Ajuntament aportarà el 15% del cost total, que suposa una aportació municipal de 129.760,65 euros .

Mislata accepta l’ajuda i el compromís d’aportar l’import corresponent al seu percentatge de participació i de complir amb la resta de les obligacions contemplades en el DECRET LLEI 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandemia.

Les Ajudes Parèntesi tenen per objecte la concessió directa d'ajudes per a fer front a despeses corrents en les activitats econòmiques del municipi de Mislata dels sectors relacionats en l'Annex II del Decret.

Podrà ser beneficiària la persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores de les activitats enumerades en l'objecte de les bases reguladores de la convocatòria i relacionades en l'Annex II del Decret.

Informació del procediment: Oficina Virtual 

Consulta la informació bàsica de les Ajudes Parèntesi i tota la informació disponible en les bases reguladores i en la documentació de la convocatòria.

Pla Resistir - Ajudes Parèntesi Mislata
Informació i assessorament
963 990 251 - 673 003 189 - 674 065 211
[email protected]
www.mislata.es
 

Tornar