Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. OMIC

Trasllat temporal
Informació
25/01/2021

IMPORTANT: L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) es trasllada temporalment al Carrer Marie Curie núm. 6 (junt a Plaça d'Espanya). Manté horari, correu electrònic i telèfon. Per a ser atesos és necessària l'obtenció de cita prèvia. 

El servei de Consum (OMIC) garantix la defensa dels consumidors i usuaris, protegint mitjançant procediments eficaços la seua salut, la seua seguretat i els seus legítims interessos. 

Horari: de 9 a 14 hores (Estiu de 9 a 13:30 hores)
Adreça: Plaça Espanya, 4, 46920 Mislata (València).
Telèfon: 96 399 11 58
Cita Prèvia: 96 399 02 57
Correu electrònic: [email protected]

L'objecte de l'OMIC és garantir la defensa dels consumidors i usuaris, protegint, per mitjà de procediments eficaços, la seua salut, la seua seguretat i els seus legítims interessos. Està acreditada per la Generalitat Valenciana.

PER A QUÈ SERVIX L'OMIC?

Per a informar els ciutadans sobre com defendre els seus drets de consumidors i usuaris en la compra de béns i en la utilització de servicis.

Per a rebre queixes, denúncies i reclamacions de consumidors i usuaris i remetre-les, si és el cas, a les entitats o organismes competents.

Per a mediar, buscant solucions per acord entre ambdós parts, en les queixes i reclamacions de consum.

Per a facilitar les adreces i principals funcions d'altres centres públics o privats relacionats amb temes de consum.

Per a formar i educar els consumidors en els temes referits al consum de béns o a la utilització de servicis, per mitjà de campanyes divulgatives, publicacions, tallers, jornades, etc.

Per a realitzar inspeccions en establiments per a previndre i sancionar les possibles desviacions en el compliment de la legislació de consum.

Venem els impresos de llibres de reclamacions de la Generalitat Valenciana que han de posseir els establiments i prestadors de servicis de Mislata.

Omic Ubic
Tornar