Borsa d'ocupació temporal d'Animadors Juvenils

Resolució 426/2021 llistats definitius d'admesos i exclosos i convocatòria a la primera prova del procés selectiu
Empleo
23/02/2021

Sistema de Provisió: Torn lliure
Procediment Selectiu: Concurs-Oposició.
Escala: Administració Especial.
Subescala: Serveis Especials.
Classe: Comesos especials.
Grup: C1.

Resolució 426/2021 llistats definitius d'admesos i exclosos i convocatòria a la primera prova del procés selectiu.
Primera prova del procés selectiu (qüestionari tipus test).
Dia: 29 de març de 2021
Hora: 11:30 hores
Lloc: Centre Sociocultural "La Fàbrica"
Adreça: C/ Felipe Bellver, 43 de Mislata

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria

Tornar