Servei de Genotipat d'ADN caní

Informació per a identificar i registrar animals de companyia (duplicats de xapes, obtenció d'ADN, consells...)
Informació
04/12/2020

L'Ajuntament de Mislata rellança el servei de genotipat d'ADN caní substituint la necessitat de realitzar una extracció de sang al cànid per una mostra de saliva (hisop bucal), d'aquesta manera el procediment se simplifica, es redueix l'impacte en els gossos i es facilita complir amb l'obligació dels propietaris de censar als seus cànids amb el pertinent genotipat.

Al mateix temps l'Ajuntament de Mislata està intensificant la presència de brigades de l'empresa pública NEMASA i d'agents de la Policia Local per a la recollida de mostres i emissió de sancions administratives als infractors amb la finalitat de garantir que Mislata continue sent un dels municipis amb menors nivells de presència de femta als seus parcs i vies públiques.

D'altra banda, l'Ajuntament de Mislata ha posat en marxa un nou servei telemàtic per a l'obtenció del duplicat de la xapa obtinguda en censar al nostre gos (https://tpv.adncanino.es/chapa).

Qui està obligat a identificar i registrar als animals de companyia?.

Tots els propietaris de gossos, amb independència del lloc de residència, tindran l'obligació d'identificar-los a nivell d'ADN quan els cànids es troben habitualment en el terme municipal.

En aquest sentit, es recorda que és una obligació la inscripció en el RIVIA (Registre Informàtic Valencià d'Identificació Animal- https://www.rivia.org/) per als gossos amb domicili habitual a la Comunitat Valenciana.

On es realitza l'extracció d'ADN?.

Actualment existeix acord de col·laboració amb tots els serveis veterinaris de Mislata.

Com s'obté l'ADN dels gossos?.

L'obtenció de l'ADN es realitzarà a través de la recollida de mostres de saliva mitjançant un hisop bucal, i a partir d'aqueix moment la informació formarà part del “Cens Caní Municipal” de Mislata.

Quan s'ha d'acudir a les veterinàries per a realitzar la identificació del gos?.

La identificació haurà de realitzar-se en les seues tres primers mesos de vida o en el termini que mitjana entre la data de la seua adquisició i l'últim dia hàbil del següent mes natural.

Qui facilita la xapa identificativa al propietari del cànid?.

La xapa identificativa (activada) serà entregada per la pròpia clínica veterinària de Mislata en el moment de la pròpia obtenció de la mostra de saliva, i que suposa l'element justificatiu del seu registre en el “Cens Caní Municipal” de Mislata.

Qui ha de pagar els costos de les gestions?.

El cost dels honoraris del veterinari, del laboratori d'anàlisi i de la xapa identificativa i altres gestions, ascendeix a 36,90 euros (IVA inclòs), seran satisfets pels propietaris dels animals, excepte els propietaris de gossos guia.

On puc sol·licitar un duplicat de la xapa del meu gos?.

Si has perdut la xapa que se't va facilitar en censar al teu gos pots sol·licitar un duplicat, que rebràs en un termini màxim de 15 dies en l'adreça que indiques, en el següent enllaç web:

https://tpv.adncanino.es/chapa

També podràs sol·licitar el duplicat de xapa en les pròpies clíniques veterinàries de Mislata.

Les xapes (ja activades) hauran de ser entregades mitjançant enviament certificat al domicili del propietari del gos o lloc que designe en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la seua sol·licitud.

Quin cost té sol·licitar el duplicat de la xapa del nostre gos i que dades em sol·licitaran?.

Hauràs d'abonar 7,26 € (IVA inclòs) i indicar la localitat en la qual està censat l'animal, el número del DNI del propietari, el número del microxip i l'adreça d'enviament en la qual vols rebre el duplicat de la xapa.

En el procediment d'obtenció de la llicencia de propietaris d'animals potencialment perillosos, quina documentació s'ha de presentar a l'Ajuntament?

Els propietaris d'animals potencialment perillosos hauran de sol·licitar la preceptiva llicència, la inscripció en el Registre de Cens municipal en el Registre General de l'Ajuntament de Mislata o de manera telemàtica a través de l'oficina virtual, i complir, a més, les mesures de seguretat i altres requisits establits per la normativa d'aplicació. El seu incompliment comportarà sancions de caràcter pecuniari, previ procediment administratiu tramitat a aquest efecte.

La vigència de les llicències administratives per a la possessió d'animals potencialment perillosos concedides, serà de cinc anys, a comptar des de la data d'expedició. Hauran de sol·licitar renovació abans d'expiració del venciment del termini de vigència (https://www.mislata.es/administracio/oficina-virtual/sanitat/i/531/250/sol-licitud-de-llicencia-de-tinenca-d-animals-potencialment-perillosos).

L'Ajuntament, prèvia autorització de l'interessat, podrà obtindre d'ofici el certificat d'antecedents penals del sol·licitant de la llicència de propietaris d'animals potencialment perillosos.

CONSELLS DE BONS PROPIETARIS PER A NOUS PROPIETARIS.

• Mantingues sempre controlat al teu gos.

Recorda que l'ús de la corretja és obligatori i serà el teu millor, més barat i efectiu aliat per a evitar situacions complicades. No deixes al teu gos amb un menor d'edat.

• Porta amb tu la corresponent identificació de l'animal.

• Recull els excrements i porta amb tu una botella amb aigua.

Quan recollim els excrements ho haurem de fer amb una bossa que després tancarem bé i depositarem en qualsevol paperera o contenidor de fem. Tingues en compte que la "caca de gos" no va al contenidor de residus orgànics. S'ha de tirar en el contenidor de residus no reciclables.

Si el gos orina en senyals, papereres, bústies, cotxes, motos o qualsevol estructura o objecte públic o privat estarem sent incívics i desconsiderats cap a la resta de ciutadans.

• Vigila els lladrucs.

En general, evita qualsevol estímul que desencadene el lladruc del gos. Si això ocorre i estàs a casa tracta de desviar la seua atenció cap a una altra activitat. Si quan borda tu també crides CALLA'T! llavors pensarà: “Qué bé, ara tots bordem!"

• Educa al teu gos.

Voler-ho no significa que puga fer el que vulga.

Imatge ADN
Tornar