ECOVID 2020 (AVALEM EXPERIENCIA)

Actes definitives.
Ocupació
23/11/2020

L'Ajuntament de Mislata, seguint amb la seua política de dinamització de l'ocupació a nivell municipal, posarà en marxa el Programa ECOVID.-2020, mitjançant el qual ha rebut una subvenció de LABORA per import de 300.000 euros, destinada a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat que han perdut la seua ocupació a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID 19.

Les actuacions previstes dins d'aquest Programa que posarà en marxa l'Ajuntament de Mislata són accions específicament dirigides a PREVINDRE – CONTINDRE – PAL·LIAR O MITIGAR els efectes de la pandèmia derivada del COVID 19, dins de l'àmbit territorial i competencial Municipal. Totes les actuacions estaran supervisades i coordinades per la “Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències – (AVSRE)” com a òrgan competent de la Generalitat Valenciana.

Des de l'ADL i seguint la Instrucció de selecció del Director General de LABORA-SERVEF, s'ha realitzat la selecció final dels 28 llocs de treball que es contractaran durant 6 mesos a JORNADA COMPLETA, per a la realització d'obres/serveis d'interés general i/o Social, sent els perfils els següents:

- 12 Conserges;
- 5 Peons de Neteja i Desinfecció;
- 1 Peó d'Assistència Domiciliària;
- 2 Aux. Administratius – Informadors;
- 1 Tècnic Superior d'Activitat Física i Esportiva – T.A.F.A.D.;
- 2 Tècnics d'Assessorament Empresarial i Comercial;
- 1 Psicòleg;
- 1 Pedagog;
- 1 Periodista;
- 1 Dissenyador Gràfic;
- 1 Enginyer Informàtic.

Segons la Instrucció de Selecció de LABORA-SERVEF, el dia 17/11/2020 es va realitzar juntament amb els Agents Socials la Baremació de totes les persones preseleccionades i remeses per l'Oficina Espai –Labora de l'Av. del Cid en aquest expedient. Els resultats es publiquen en les “Actes Provisionals” obrint-se el termini de Reclamacions/Al·legacions durant 3 dies hàbils, des del dia 18 fins al 20/11/2020, tots dos inclosos, segons el “Procediment d'Urgència”, decretat per acord de 3/11/2020 del Director General de LABORA-SERVEF.

Les instàncies es tramitaran a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata accedint al següent enllaç:

https://mislata.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=2543

Seguint la instrucció de selecció del Director General de LABORA-SERVEF, transcorregut el termini de Reclamacions/Al·legacions durant 3 dies hàbils, des del 18 al 20/11, tots dos inclosos.

Segons el procediment de LABORA-SERVEF, les ACTES SÓN DEFINITIVES, no havent-hi hagut cap Reclamació/Al·legació, per tant no hi ha cap variació en les puntuacions dels llocs de les Actes adjuntes.

Les persones amb major puntuació seran contactades per a la formalització del contracte laboral i la seua incorporació com a treballadors de l'Ajuntament de Mislata adscrits al Programa ECOVID.-2020, segons les condicions fixades en la Convocatòria de l'expedient

Tornar