EMPUJU 2020 (AVALEM JOVES PLUS)

Programa de subvencions destinada a la contractació de persones joves menors de 30 anys. Publicació d'actes definitives.
Ocupació
21/12/2020

L'Ajuntament de Mislata, cofinançat pel Fons Social Europeu - FSE engega per 4t. any consecutiu el Programa de Garantia Juvenil EMPUJU, per a incentivar la contractació i la inserció laboral de joves que accedeixen al mercat laboral.

Programa EMPUJU. Expedient: EMPUJU/2020/539/46

Subvenció sol·licitada: 228.108,60 €
Subvenció concedida: 76.758,97 €

Requisits:

- Ser jove menor de 30 anys
- Tindre demanda activa d'ocupació en LABORA


Perfils:

1 Soldador
1 Electricista
3 Pintors


Període de contractació:

12 mesos a jornada completa

Segons la Instrucció de Selecció de LABORA-SERVEF, el dia 15/12/2020 s'ha realitzat juntament amb els Agents Socials la Baremació de totes les persones preseleccionades i remeses per l'Oficina Espai –Labora de l'Av. del Cid en aquest expedient. Els resultats es publiquen en les “Actes Provisionals” obrint-se el termini de Reclamacions/Al·legacions durant 3 dies hàbils, des del dia 16 fins al 18/12/2020, tots dos inclosos, segons el “Procediment d'Urgència”, decretat per acord de 3/11/2020 del Director General de LABORA-SERVEF.

Les instàncies es tramitaran a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata accedint al següent enllaç:

https://mislata.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=2543

Seguint la instrucció de selecció del Director General de LABORA-SERVEF, transcorregut el termini de Reclamacions/Al·legacions i segons el procediment de LABORA-SERVEF, les ACTES SÓN DEFINITIVES, no havent-hi hagut cap Reclamació/Al·legació, per tant no hi ha cap variació en les puntuacions dels llocs de les Actes adjuntes.

Les persones amb major puntuació seran contactades per a la formalització del contracte laboral i la seua incorporació com a treballadors de l'Ajuntament de Mislata adscrits al Programa EMPUJU.-2020, segons les condicions fixades en la convocatòria de l'expedient.

LOGO EMCUJU EMPUJU
Tornar