CHEQUE ACTIVACIÓN ECONÓMICA

Ajudes per a l'activació econòmica de Mislata per a l'any 2020. Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 al 14 de desembre de 2020
Subvenció
24/11/2020

Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 al 14 de desembre de 2020 

OBJECTE

L'objecte de les bases és la regulació del procediment que regirà l'atorgament de les subvencions en règim de concurrència, per a fomentar el consum en comerços situats en el municipi de Mislata.

Protegir l'interés general de la ciutadania de Mislata, donant suport als comerços, hostaleria i serveis de la localitat, fomentant el consum en els mateixos a través del “CHEQUE ACTIVACIÓN ECONÓMICA”, resultant una compra més econòmica que beneficie la capacitat adquisitiva de les persones que acudeixen als establiments de la ciutat.

La finalitat d'aquestes ajudes és impulsar i dinamitzar l'activitat econòmica en el terme municipal de Mislata, contribuint al foment del consum en xicotets comerços, locals d'hostaleria i establiments de prestacions de serveis que s'han vist afectats per la crisi econòmica.

TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini per a la presentació de sol·licituds pels establiments es fixarà de l'1 al 14 de desembre de 2020, llevat que la publicació en el BOP de l'extracte de la convocatòria de la subvenció siga posterior, sent en aquest cas l'inici del termini el primer dia hàbil següent a la citada publicació. Al mateix temps, es publicarà en el Tauler d'Edictes de la Seu electrònica i en la pàgina Web de l'Ajuntament i finalitzarà transcorreguts 10 dies naturals.

Més informació en les bases reguladores i en la documentació de la convocatòria.

Tornar