NORMATIVA COVID-19. Estatal, Autonòmica i Municipal

Biblioteca Jurídica Digital. BOE. Col·lecció "Códigos Electrónicos"
Normativa
11/11/2021

Vídeo tutorial: Col·lecció "Códigos electrónicos".

Compilacions de les principals normes vigents de l'ordenament jurídic, permanentment actualitzades, presentades per branques del Dret. Es complementen amb un sistema d'alertes d'actualització la subscripció de la qual es pot realitzar a través dels serveis de Mi BOE.

Les normes consolidades contingudes en els codis, comprenen totes les seues redaccions, des del text original fins a la versió vigent. 

COVID-19: Derecho Europeo y Estatal (Veure contingut

Descarregar el PDF

Descarregar el ePUB

COVID-19: Derecho Autonómico (Veure contingut)

Descarregar el PDF

Descarregar el ePUB

Desescalada COVID-19: Fase 3 (Veure contingut)

Descarregar el PDF

Descarregar el ePUB

Desescalada COVID-19: Fase 2 (Veure contingut)

Descarregar el PDF

Descarregar el ePUB

Desescalada COVID-19: Fase 1 (Veure contingut)

Descarregar el PDF

Descarregar el ePUB

Desescalada COVID-19: Fase 0 (Veure contingut)

Descarregar el PDF

Descarregar el ePUB

COVID-19: Movilidad de las Personas (Veure contingut)

Descarregar el PDF

Descarregar el ePUB

COVID-19: Medidas Tributarias (Veure contingut)

Descarregar el PDF

Descarregar el ePUB

COVID-19: Trabajadores Autónomos (Veure contingut)

Descarregar el PDF

Descarregar el ePUB

COVID-19: Colectivos Vulnerables (Veure contingut)

Descarregar el PDF

Descarregar el ePUB

COVID-19: Arrendamiento de vivienda y locales comerciales (Veure contingut)

Descarregar el PDF

Descarregar el ePUB

 

Tornar