Oposició: Agent de la Policia Local

Anunci i distribució d'aspirants a la primera prova del procés selectiu
Empleo
25/02/2021

Places: 12
Sistema de Provisió: 7 per torn lliure i 5 per mobilitat
Procediment Selectiu: Oposició per al torn lliure i Concurs per al de mobilitat.
Escala: Administració Especial.
Subescala: Serveis Especials.
Classe: Policia Local i Auxiliars, Escala Bàsica.
Grup: C1.

LA CITACIÓ PER A LA PRIMERA PROVA: convocatòria dels aspirants només per a torn lliure el dia 25 de gener a les 10.30 hores, per a la realització de la primera prova (medició), al Pavelló del Quint (C/ San Antonio, 148) i que estava ajornada per la resolució 91 de 21 de gener de 2021 al 15 de febrer de 2021 a les 10.30 hores, es suspén pel termini de 2 setmanes, per resolució 233 de 03/02/2021, fixant-se la convocatòria dels aspirants l'1 de març de 2021, a les 10.30 hores.

IMPORTANT: Anunci i distribució d'aspirants a la primera prova del procés selectiu per a la provisió en propietat de 12 places d'agent de policia local atenent el protocol d'actuació per a la celebració de proves selectives a l'Ajuntament de Mislata conforme a les recomanacions de les autoritats sanitàries enfront del COVID-19

L'accés dels aspirants serà pel Carrer Enric Valor (porta lateral del Pavelló del Quint), segons l'ordre detallat.

Més informació en la bases i documentació de la convocatòria. 

Tornar