Beques per a escoles infantils i menjador escolar per al curs 2020-2021

Termini de presentació de sol·licituds: del 9 de juliol al 5 d'agost de 2020
Subvenció
09/07/2020

Objecte:
La concessió de beques d'Escoles Infantils i Menjador Escolar per a Educació Infantil, Primària i E.S.O., durant el curs 2020/2021, en règim de concurrència competitiva.

 

Beneficiaris:
Podran ser beneficiaris de les ajudes d'E.I. les famílies amb fills menors de 3 anys o nasciturus que tinguen previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre de 2020, que estiguen matriculats/des o tinguen reservada plaça en una E.I. de la localitat autoritzada per la G.V.
Podran ser beneficiaris de les ajudes de Menjador Escolar les famílies amb fills en Educació Infantil, Primària i E.S.O. que assistisquen a Centres Escolars, sempre que els centres, en virtut d'alguna condició especial, no tingueren subvencionat este servei per l'Administració Autonòmica, així com aquelles famílies que podent accedir a la convocatòria anual de la Conselleria, no vegen cobertes suficientment les seues necessitats amb l'import concedit.

 

Accés a les bases de la convocatòria

Tornar