Tractament de vehicles abandonats - RSU

Campanya de la Policia Local de Mislata sobre vehicles abandonats
Informació
Del 03/07/2020 al 31/10/2020

Campanya de retirada de vehicles abandonats i en estat de deteriorament posada en marxa per l'Ajuntament de Mislata, a través de la Policia Local, amb l'objectiu de localitzar cotxes abandonats en la via pública, detectats pels propis agents o bé denunciats per la ciutadania. 

La Policia Local, competent d'aquesta gestió, considera que un vehicle està abandonat quan es troba estacionat en la via pública per període superior a un mes amb greus desperfectes que impedixen el seu moviment o sense plaques de matrícula.

Després d'aquesta consideració per part dels agents, es requerix al titular del vehicle que procedisca a la retirada del mateix de la via pública, sent, en cas contrari, retirat per la grua al depòsit municipal, on romandrà un termini de dos mesos fins a la seua destrucció.

Els propietaris que no retiren els seus vehicles de la via pública han de fer front no sols a la denúncia administrativa, sinó també a totes les despeses que origine la retirada del mateix per part de la Policia Local.
L'Ajuntament oferix la possibilitat als ciutadans que vulguen desfer-se del seu vehicle a presentar una renúncia per escrit. La retirada es durà a terme de manera imminent i sense cap cost per al titular del vehicle, de no ser així pot incórrer en infraccions sancionables.

El Consistori vol indicar que, amb anterioritat a l'ordre de trasllat del vehicle, es requerirà sempre al titular del mateix advertint-li que, de no procedir a la seua retirada en el termini d'un mes, es procedirà al seu trasllat al Centre Autoritzat de Tractament.

 
Tornar