Mesures de prevenció front el COVID-19

Principals activitats regulades en la nova normalitat. ACORD de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la Covid-19
Informació
22/06/2020

L’objecte de l'acord és establir les mesures de prevenció necessàries per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en aquesta primera i inicial etapa de nova normalitat, tot això dins del respecte necessari a les competències d’altres administracions públiques i a les mesures que, en l’exercici de les competències esmentades, s’adopten, i subjecte a revisió en funció de l’evolució dels indicadors epidemiològics i sanitaris.

Així mateix, aquest acord acord estableix les mesures necessàries per a la recuperació de l’activitat administrativa presencial en la prestació de serveis públics en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

Tornar