Mesures de prevenció front el COVID-19

RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l'adopció de les mesures establides en l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció contra la Covid-19
Informació
18/08/2020

L’objecte de l'acord és establir les mesures de prevenció necessàries per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, tot això dins del respecte necessari a les competències d’altres administracions públiques i a les mesures que, en l’exercici de les competències esmentades, s’adopten, i subjecte a revisió en funció de l’evolució dels indicadors epidemiològics i sanitaris.

A banda, als arxius adjunts, pots trobar la regulació de les Principals activitats en la nova normalitat i l'ACORD de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la Covid-19 (nova normalitat)

 

Tornar