Fase 3. Autorització d'ocupació de la via pública amb taules i cadires

Resolució 1784/2020
Informació
18/06/2020

Autorització dirigida a establiments d'hostaleria i restauració:

  • Es permet la reobertura al públic de les terrasses a l'aire lliure als que hagueren disposat de la corresponent llicència o autorització administrativa d'ocupació de la via pública amb taules i cadires durant l'any 2019 o, almenys, alguns dels seus períodes trimestrals o, en el seu cas, haguera sigut autoritzada per a l'any 2020.
  • Es limita al 75% el nombre de taules que es permet respecte del número màxim autoritzat durant l'any 2019 o 20020 (garantint les prescripcions legals sobre l'espai per als vianants i mantenint una distància física de, almenys, dos metres entre les mateixes).
  • Es permet la reordenació de l'espai destinat a l'ocupació de la via pública amb terrasses (garantint les prescripcions legals sobre l'espai per als vianants). 

L'autorització requereix que es complisquen els requisits i condicions de la mateixa i/o les disposicions legals de l'Estat d'Alarma o les Ordres del ministeri de Sanitat 399 i 458/2020 i el Decret 8/2020, del President de la Generalitat, en cas contrari, podrà ser revocada individualment a qui incomplisca. 

 

 

 

Tornar