Autorització d'ocupació de la via pública amb taules i cadires

Ampliació del període d'ocupació del domini públic amb taules i cadires fins al 31 d'octubre de 2020 (Resolucions 1906/2020 i 2791/2020)
Informació
29/09/2020

Autorització dirigida a establiments d'hostaleria i restauració:

  • Es permet la reobertura al públic de les terrasses a l'aire lliure als que hagueren disposat de la corresponent llicència o autorització administrativa d'ocupació de la via pública amb taules i cadires durant l'any 2019 o, almenys, alguns dels seus períodes trimestrals o, en el seu cas, haguera sigut autoritzada per a l'any 2020.
  • Permetre, conforme al que s'establix en l'article 21.4 del Decret 8/2020, de 13 juny del President de la Generalitat, el 100% del nombre de taules autoritzat durant l'any 2019 o 2020.
  • Es permet la reordenació de l'espai destinat a l'ocupació de la via pública amb terrasses (garantint les prescripcions legals sobre l'espai per als vianants). 

 

 

 

Tornar