Ampliació de serveis de la Biblioteca Central

A partir del 15 de juny
Informació
15/06/2020

La Biblioteca Central de Mislata ampliarà els seus serveis seguint les recomanacions de la Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària del Ministeri de Cultura.

FASE 3 DE DESESCALADA QUE S'INICIA EL DILLUNS 15 DE JUNY

ESTARÀ PERMÉS:

  • L'accés a la sala d'adults per a la consulta i informació bibliogràfica amb la reducció al 50% de l'aforament (18 usuaris en sala d'adults, 18 en sala juvenil i 4 als mòduls d'estudi).
  • Accés als ordinadors d'ús públic amb igual reducció (3 usuaris).
  • Accés a les Sales d'Estudi de "El Quint" (28 usuaris) y "Santa Cecilia" (10 usuaris).
  • Préstec i devolució, com en la fase prèvia, es recomana la petició o reserva anticipada dels documents.
  • S'atendran sol·licituds de préstec interbibliotecari.
  • Tant els llocs de lectura com els ordinadors seran desinfectats després de cada ús.

NO ESTARÀ PERMÉS:

  • L'accés i ús personal de la col·lecció bibliogràfica (el personal Bibliotecari entregarà i recollirà els documents).
  • La utilització de la fotocopiadora.
  • La lectura de la premsa.
  • L'accés a la sala infantil-juvenil.

Horari Biblioteca Central: de 9 a 14h, de dilluns a divendres.

DEVOLUCIONS: Totes les devolucions de qualsevol biblioteca de Mislata es faran a la Biblioteca Central, es faran efectives en el mostrador de la videoteca a través de senyalitzacions de pas. Els usuaris hauran de llegir o ensenyar el codi de barres dels documents i depositar-los en caixes habilitades al costat del taulell, per a deixar-los en quarantena, com assenyala el protocol d'actuació en referència al COVID 19.

NOUS PRÉSTECS: Preferentment, se sol·licitarà prèviament l'exemplar que es desitja (d'entre el catàleg disponible) i fins a 5 llibres màxim, de manera telemàtica, al correu electrònic [email protected] indicant número de carnet i, ocasionalment, a través del telèfon 96 399 02 70. D'aquesta manera, es podran recollir preparats ja en un una bossa de paper.

Horari sala d'estudi "El Quint": de 8:30 a 22h, de dilluns a diumenge. 

Horari sala d'estudi "Santa Cecilia": de 16:30 a 22h, de dilluns a divendres.

Per a acudir a la Biblioteca Central i a les sales d'estudi, s'aconsella als usuaris anar proveïts de les mesures sanitàries recomanades, és a dir, guants i mascareta. El personal de la Biblioteca els atendrà igualment proveït de les mesures sanitàries recomanades per les autoritats. Hi haurà dispensadors de gel hidroalcoholic en tot el recinte accessible. Hi haurà senyalització limitant l'espai d'espera tant en l'entrada prèvia al recinte, com en el seu interior, per a garantir la distància de seguretat.

slider-bIBLIO
Tornar