Fase 1 de la desescalada

Respostes a preguntes i dubtes freqüents
Informació
25/05/2020

El dilluns 18 de maig entrem en la FASE 1 de la desescalada. 

Ací, algunes de les preguntes més comunes i les respostes sobre com serà el progrés cap a esta nova etapa de la desescalada.

1. PUC REUNIR-ME AMB ELS MEUS FAMILIARS I AMICS?

Sí. Es permet el contacte social en grups reduïts per a persones no vulnerables ni amb patologies prèvies. Es permetran reunions entre familiars i amics de fins a 10 persones. Podran ser a l'aire lliure o en un domicili. S'haurà de guardar una distància interpersonal de dos metres i mantindre les mesures d'higiene establides.

2. ES MANTENEN LES MATEIXES FRANGES HORÀRIES?

Les franges horàries de la Fase 1 de la desescalada seran iguals a les de la Fase 0. No hi ha canvis. Es mantenen llavors els horaris per a fer passejos o per a fer esport a l'aire lliure. 
Per tant, persones de 14 a 70 anys de 6 a 10h i de 20 a 23h; majors de 70 anys i dependents de 10 a 12h i de 19 a 20h; i xiquets i xiquetes (acompanyats d'1 adult) de 12 a 19h.

3. PER ON PUC PASSEJAR O FER ESPORT EN MISLATA?

A banda de pel parc de Capçalera, s'obri també la zona de la nova Plaça de la Llibertat (al final de l'avinguda de Miquel Navarro), es permet també l'ús de l'entorn del Pou del Quint fins al Camp de Tir, i també s'amplia l'horari d'obertura del Parc de la Canaleta de 20 a 23h (sumant-se així a les franges horàries per a les persones de més de 70 anys i dependents).

4. ÉS POSSIBLE VIATJAR A UNA ALTRA PROVÍNCIA?

No, excepte excepcions. El límit de moviment, en la fase 1 que entra en vigor el 18 de maig, és la província.

5. PUC ANAR A LA MEUA SEGONA RESIDÈNCIA?

Sí, sempre que la segona residència estiga a la mateixa província.

6. ES PERMETEN LES VETLES I ES PODRÀ ACUDIR A ENTERRAMENTS?

Sí, però en el primer cas es limita el nombre de familiars que poden fer-lo, que és de 15 persones si té lloc a l'aire lliure i de 10 en espais tancats. En el cas dels enterraments també es fixa un límit: la comitiva per a l'enterrament o el comiat per a la cremació del mort es restringeix a un màxim de 15 persones i, en el seu cas, es podrà sumar el ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris.

7. PUC ANAR AMB MÉS PERSONES EN EL MEU COTXE?

En un mateix cotxe poden anar tants ocupants com places tinga el vehicle si són de la mateixa unitat familiar (és a dir, resideixen en el mateix domicili) Si no són convivents només poden anar dos persones per fila, han de portar màscara i evitar contacte entre ells.

8. ÉS POSSIBLE ANAR DOS PERSONES VIATJANT EN UNA MOTO?

Sí, però tots dos passatgers han d'usar casc integral amb visera. Si no és integral, usar màscara, excepte que siguen dos persones que conviuen en un mateix domicili. Tant conductor com passatger han d'usar guants.

9. PODRÉ ASSEURE'M A LA TERRASSA D'UN BAR O RESTAURANT A PRENDRE ALGUNA COSA?

Sí, sempre que trobe lloc per a fer-ho perquè els bars només poden traure el 50% de les seues taules, que estaran separades per dos metres i en la qual hi haurà -com a màxim- 10 persones. No hi haurà cartes amb el menú i es desinfectaran les taules entre un client i un altre.

10. ESTÀ OBERT EL PARC DE LA CANALETA?

El Parc de la Canaleta estarà obert en les franges horàries per a passejos de persones majors de 70 anys i dependents (és a dir, de 10 a 12h i de 19 a 20h), i en la franja de 20 a 23h destinada al passeig i la pràctica d'esport de persones adultes.

11. HI HA PERMÍS PER A VISITAR ELS CEMENTERIS?

Si. Es reobri el cementeri municipal de 9h a 13h.

12. ÉS POSSIBLE REALITZAR ESPORT EN ALGUNA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE MISLATA?

Encara no. Malgrat trobar-nos en Fase 1, a Mislata no s'obrirà cap instal·lació esportiva a l'aire lliure ni pavellons, per prevenció.

13. PUC ANAR A ESTUDIAR A LA BIBLIOTECA O SALES D'ESTUDI DE MISLATA?

Encara no. Es reobri la Biblioteca Central exclusivament per a servei de devolucions i préstecs de llibres, amb sol·licitud telemàtica dels exemplars ([email protected]).

14. EN QUIN HORARI PUC ANAR A UNA TERRASSA O A CASA D'UN FAMILIAR? ÉS EL MATEIX HORARI QUE ELS PASSEJOS?

L'obertura de terrasses és una activitat permesa, com per exemple comprar en un supermercat, i per tant es pot acudir en qualsevol horari respectant les normes de distanciament social. i no podran fer-ho les persones amb símptomes ni les persones vulnerables si la seua condició clínica no li ho aconsella. I, per si t'ho preguntes, es pot anar a una terrassa d'un bar o restaurant de la teua localitat o de qualsevol localitat de la província que estiga en Fase 1.

15. TINC UN TEMPS DEFINIT PER A ESTAR EN UNA TERRASSA?

Referent al temps de permanència no hi ha cap especificació. Encara que sí que podria ocórrer que, com succeeix en el cas dels supermercats, els locals decidisquen establir un horari preferent per a majors. Es podrà anar al bar o restaurant a qualsevol hora, sense franges horàries i un màxim de 10 persones.

16. PUC ORGANITZAR UNA FESTA D'ANIVERSARI AL MEU FILL/A?

Les celebracions es limiten a un màxim de 10 persones, les quals han de continuar respectant les normes de seguretat, com la distància social. Es convenient, que siga una festa familiar.


Tornar