Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma

Mesures durant l'estat de vigència de l'estat d'alarma (Reial Decret, modificacions i desenvolupaments)
Informació
15/03/2020

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual el Govern d'Espanya declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, VIGENT FINS AL 29 DE MARÇ. Modificat per RD 465/2020, de 17 de març.

MESURES ADOPTADES:

 • La llibertat de circulació es limita a activitats concretes.

 • Mesures de contenció en l'àmbit laboral. Sempre que siga possible, prestació laboral no presencial.

 • Queda suspesa l'activitat educativa presencial.

 • Mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial: suspensió d'obertura del comerç minorista, excepte d'alimentació o primera necessitat.

 • Tancament al públic de locals i establiments d'espectacles públics, instal·lacions culturals i artístiques, activitats esportives i d'oci, revetles, desfilades i festes populars.

 • Mesures de contenció en relació als llocs de culte, cerimònies civils i religioses.

 • Mesures dirigides a reforçar el Sistema Nacional de Salut.

 • Mesures per a assegurar els subministraments de béns i servicis necessaris per la protecció de la salut pública.

 • Mesures en matèria de transports per garantir els servicis de mobilitat.

 • Mesures per garantir el subministrament alimentari.

NOMÉS ES PODRÀ CIRCULAR PER LES VIES D'ÚS PÚBLIC:

 • Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

 • Assistència a centres sanitaris.

 • Desplaçament al lloc de treball, per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.

 • Retorn a lloc de residència habitual.

 • Assistència o atenció a persones majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

 • Desplaçaments a entitats financeres.

 • Per causa de força major o situació de necessitat.

 • Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa degudament justificada


HAURAN DE RESPECTAR-SE SEMPRE LES RECOMANACIONS I OBLIGACIONS DICTADES PER LES AUTORITATS SANITÀRIES

Tornar