III Concurs Literari Sènior Vila de Mislata

Dirigit a persones majors de 60 anys. Presentació de treballs del 30 de març al 8 d'abril
Concurs
03/03/2020

BASES III CONCURS DE LITERATURA SÈNIOR VILA DE MISLATA


1.- Concursants.

Majors de 60 anys empadronats a Mislata i participants del Programa de Formació Sènior majors de 60 anys.

2.- Treballs.

Han de ser obres originals escrites en qualsevol de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana, inèdites i no presentades anteriorment a altres concursos de la següent modalitat de gènere:

a) Poesia. Tema lliure i no superior a 40 versos.
b) Relat breu. Tema lliure i no superior a 3 cares.

Només es pot presentar un treball en cada modalitat. Els originals presentats no es retornaran.

3.- Premis.

S'estableix un premi i un accèssit en cada modalitat. Les persones premiades rebran un esment o diploma durant la inauguració de l'exposició en el Centre Cultural Carmen Alborch, el dimarts 19 de maig a les 18 hores.

4.- Presentació.

Els treballs s'entregaran en sobre tancat, de forma absolutament anònima, del 30 de març al 8 d'abril de 2020, en el registre del Centre de Serveis Socials, assenyalant exteriorment estes dades:

- III Concurs Literari Sènior Vila de Mislata.
- Lema triat.

En sobre més xicotet, tancat i amb el lema visible i inclòs en l'anterior, s'aportarà:

- Fotocòpia del DNI o similar i número de telèfon de contacte.

Cada treball es presentarà de la següent manera:

- Original i dos còpies.
- Completament anònim.
- Amb ortografia correcta.
- Mecanografiat a doble espai i imprés en una sola cara.
- Tipus de lletra: Times New Roman, grandària 12.

5.- Jurat.

Estarà constituït per un representant de la Corporació, un professor de literatura, un tècnic de la Regidoria de Cultura o Biblioteca i un tècnic de la Regidoria de Persones Majors.

 

concurso-literario-senior
Tornar