Concurs de dolços "III Ruta Dolça" de Mislata 2020

Bases per a la participació. Termini de presentació de sol·licituds: del 10 al 20 de febrer de 2020
Concurs
10/02/2020

L'Ajuntament de Mislata, a través del seu departament de comerç, organitza la "III Ruta dolça" 2020.

La Ruta Dolça es desenvoluparà durant 4 dies, tenint el seu inici el dimecres 4 de març de 2020, i la seua finalització el dissabte 7 del mateix mes, tots dos inclusivament.
La rifa de premis o regals entre les persones que hagen depositat el seu vot per a la selecció dels millors dolços o pastissos s'efectuarà en la setmana següent a la finalització de l'activitat, preferiblement el dimarts.

El termini per a inscriure's en la present edició de la Ruta Dolça s'iniciarà el 10 de febrer i finalitzarà el dia 20 de febrer de 2020, presentant la sol·licitud per a la participació en l'Agència de Desenvolupament Local, carrer Antonio Aparisi, 6, de Mislata, en horari d'atenció al públic, de 08.30 a 14.00 hores, horari de funcionament del Registre informàtic municipal.

Més informació:
Contacte correu electrònic: [email protected]
Contacte telefònic: 963990253

Tramitació electrònica. En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds s'hauran de presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/

Tornar