Ajudes de material escolar per a estudiants d'ESO. Curs 2019-2020 (Ingrés en compte)

Llistats definitius de sol·licituds concedides i de sol·licituds excloses.
Ajudes a estudiants
Del 03/01/2020 al 03/02/2020

MODALITAT (amb factures de compra ja realitzades)


Més informació en les bases i documentació de la convocatòriaTornar