Subvencions per a entitats de l'àmbit educatiu 2019

Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (AMPA) dels centres docents sostinguts amb fons públics de Mislata, els centres de segon cicle d'Educació Infantil i Educació Primària de Mislata que tinguen autoritzat un pla específic d'organització de la jornada escolar, el Centre Públic de Formació de Persones Adultes i l'Associació d'Alumnes i Exalumnes del Centre Públic de Formació de Persones Adultes de Mislata.
Subvenció
Del 29/11/2019 al 09/12/2019

Termini de presentació de sol·licituds: del 29 de novembre al 9 de desembre de 2019 (10 dies naturals).

Amb la present convocatòria, la Regidoria d'Educació pretén els següents objectius:
- Fomentar la participació de tots els sectors de la comunitat educativa en la vida dels centres escolars.
- Afavorir la formació de tots els sectors de la comunitat educativa del
municipi.
- Possibilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.
- Recolzar les activitats organitzades per les entitats i associacions de l'àmbit educatiu local destinades a desenvolupar els objectius anteriors, així com contribuir al finançament de les despeses bàsiques d'administració produïts pel funcionament de les associacions.

Juntament amb la sol·licitud, els interessats hauran de presentar la documentació que figura en la base reguladora huitena de la convocatòria.
Tramitació electrònica. En compliment del que es preveu en l'article 12 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds de subvenció es podran presentar per via telemàtica, mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente. La sol·licitud telemàtica estarà accessible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mislata, https://mislata.sedipualba.es/ 


Més información a les bases i documentació de la convocatòria.


Tornar