Xec Emprén Mislata 2019

Termini de presentació de sol·licituds: Pendent de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
Subvenció
03/12/2019

Objecte

Establir la normativa reguladora per a la concessió d'ajudes destinades a impulsar i fomentar la implantació d'iniciatives emprenedores en el municipi de Mislata.

El suport s'efectuarà mitjançant la present convocatòria de concessió d'ajudes econòmiques, per part de l'Ajuntament de Mislata, tal com recull el Pla d'Estímul Comercial i el Pla Estratègic de Subvencions.

Estes ajudes estaran subjectes als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació en la seua gestió, així com als requisits d'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització de recursos públics.

Més informació en les bases reguladores i documentació de la convocatòria

Tornar