Taller d'ocupació "T.E. MISLATA GESTIONA II"

Alumnes Treballadors/es inscripcions en el Centre Labora-SERVEF de l'Av. del Cid-València
Empleo
04/11/2019


Sol·licitada per l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Mislata, subvenció a la Direcció General d'Ocupació i Formació, destinada al Taller d'Ocupació denominat "T.E. MISLATA GESTIONA II" (pendent de Resolució), amb data prevista d'inici el pròxim dia 27 de desembre de 2019, amb una duració de dotze mesos i un total de 20 alumnes-treballadors, distribuïts en dos grups de 10 cadascun, amb els següents requisits acadèmics i especialitats:

-Grup 1 (persones desocupades Sense Titulació Acadèmica):

Codi ADGG0408 "Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals”, amb Certificat de Professionalitat 1.
Codi ADGG0208 “Activitats Administratives en la Relació amb el Client”, amb Certificat de Professionalitat nivell 2.

-Grup 2 (persones desocupades amb Graduat en Educació Secundària Obligatòria o superior):

Codi ADGD0308 "Activitats de Gestió Administrativa" amb Certificat de Professionalitat 2.
Codi ADGD0108 “Gestió Comptable i Gestió Administrativa per a Auditoria” amb Certificat de Professionalitat 3.

L'alumnat seleccionat tindrà la consideració d'alumnes-treballadors, rebent durant la seua formació el salari mínim interprofessional.
La selecció es realitzarà a través d'oferta tramitada al Centre Labora-SERVEF d'Ús de l'Av. del Cid-València.

Tenint en compte que:

ALUMNES TREBALLADORS/ES:
Les inscripcions seran, en el Centre Labora-SERVEF de l'Av. del Cid-València, havent d'inscriure's en el primer codi de cada grup que se sol·licita.
Grup 1: Codi ADGG0408 Grup 2: Codi ADGD0308

Imagen escudo
Tornar