Taller d'ocupació "T.E. MISLATA GESTIONA II"

Actes finals de personal. Actes de selecció de l'alumnat.
Empleo
23/12/2019


Sol·licitada per l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Mislata, subvenció a la Direcció General d'Ocupació i Formació, destinada al Taller d'Ocupació denominat "T.E. MISLATA GESTIONA II", amb data prevista d'inici el pròxim dia 27 de desembre de 2019, amb una duració de dotze mesos i un total de 20 alumnes-treballadors, distribuïts en dos grups de 10 cadascun, amb els següents requisits acadèmics i especialitats:

-Grup 1 (persones desocupades Sense Titulació Acadèmica):

Codi ADGG0408 "Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals”, amb Certificat de Professionalitat 1.
Codi ADGG0208 “Activitats Administratives en la Relació amb el Client”, amb Certificat de Professionalitat nivell 2.

-Grup 2 (persones desocupades amb Graduat en Educació Secundària Obligatòria o superior):

Codi ADGD0308 "Activitats de Gestió Administrativa" amb Certificat de Professionalitat 2.
Codi ADGD0108 “Gestió Comptable i Gestió Administrativa per a Auditoria” amb Certificat de Professionalitat 3.

L'alumnat seleccionat tindrà la consideració d'alumnes-treballadors, rebent durant la seua formació el salari mínim interprofessional.
La selecció es realitzarà a través d'oferta tramitada al Centre Labora-SERVEF d'Ús de l'Av. del Cid-València.

Tenint en compte que:

ALUMNES TREBALLADORS/ES:
Les inscripcions seran fins al 5 de desembre de 2019, en el Centre Labora-SERVEF de l'Av. del Cid-València, havent d'inscriure's en el primer codi de cada grup que se sol·licita.
Grup 1: Codi ADGG0408 Grup 2: Codi ADGD0308

PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU:

La selecció es realitzarà per Oferta d'ocupació genèrica elaborada pel Grup de Treball Mixt i tramitada pel Centre ESPAI LABORA VALÈNCIA-AVDA CID, en compliment del que s'estableix en la Base CINQUENA de les Bases generals per a la selecció de personal.

Actes de baremació. Termini d'al·legacions: del 17 al 19 de desembre de 2019 (3 dies hàbils)

Actes de selecció de l'alumnat:
Les persones seleccionades han de portar demà divendres dia 20/Desembre/2019, de 9 a 11 hores, en l'Agència de Desenvolupament Local, C/ Antonio Aparisi núm. 4-Baix. Mislata, els següents documents:
- DNI
- núm. afiliació Seguretat Social com a titular
- dades bancàries (IBAN compta corrent).


Actes finals de personal:

- Publicació de les actes finals de personal (llocs de Director i de Professor de suport), així com de l'Acta de resolució d'al·legacions.

- Les Actes de baremació de personal, referents als llocs Auxiliar Administratiu i Docents especialitats ADGG0408+ADGG0208 i ADGD0308+ADGD0108, reporten automàticament en definitives després de no haver-se presentat cap reclamació, dins del termini establit. 

Tornar