Convocatòria. Plenari. Sessió Extraordinària. 31 d'octubre de 2019

Orde del dia
Plenari
Del 29/10/2019 al 01/11/2019

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament


El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió extraordinària a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila el dia 31 d'octubre de 2019, a les 12 hores, per a tractar dels assumptes que més avall s'indiquen:
 

O R D E   D E L   D I A


 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de setembre de 2019 i de les sessions extraordinàries de dates 9 d'octubre, 15 d'octubre i 21 d'octubre de 2019.

2. Cessió de parcel·la de terreny a la Generalitat Valenciana amb destinació a centre de salut, situada en Avinguda Buenos Aires 2, Mislata, i altres pronunciaments.

3. Encàrrec a NEMASA, com mig propi, de la prestació del servei de monitors esportius del pavelló de “La Canaleta” de Mislata.

4. Proposta de reajustament de les anualitats previstes per a actuacions del Pla Edificant en l'actual CEIP Maestro Serrano.

5. Proposta de reajustament de les anualitats previstes per a actuacions del Pla Edificant relativa al nou CEIP Maestro Serrano.

6. Proposta de reajustament de les anualitats previstes per a actuacions del Pla Edificant en l'actual CEIP Amadeo Tortajada.

7. Proposta de reajustament de les anualitats previstes per a actuacions del Pla Edificant en l'actual CEIP El Cid.

8. Moció del grup Ciudadanos-Mislata per a la reducció i estalvi del consum d'aigua calenta en les instal·lacions municipals a través del sistema “Smart Water”.

9. Moció del grup Socialista amb motiu del dia 20 de Novembre, Dia Internacional de la Infància i 30 aniversari de la Convenció de Drets del Xiquet.

10. Moció del Grup Popular en defensa d'un millor finançament autonòmic.

11. Moció del Grup Compromís per a la creació del Consell Municipal de l'Aigua a Mislata.

12. Moció del Grup Ciudadanos per a l'estudi de la reducció fins a l'erradicació del plàstic d'un sol ús.

13. Moció del grup Vox per a instar a canviar el nom del carrer Ernesto Che Guevara.

14. Moció del grup Vox per a instar a canviar el nom del carrer Dolores Ibarruri.


Part dedicada al control dels altres òrgans de govern.


15. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 26 de setembre de 2019.

16. Precs i preguntes.

Tornar