Convocatòria. Plenari. Sessió Extraordinària. 09 d'octubre de 2019

Orde del dia
Plenari
07/10/2019

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament celebrarà sessió extraordinària a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila el dia 9 d'octubre de 2019, a les 11.30 hores, per a tractar dels assumptes que més avall s'indiquen:

O R D E   D E L   D I A

ÚNIC: Lliurament de reconeixements amb motiu del 9 D'OCTUBRE.


Tornar