Anunci de licitació per a l'adquisició d'un immoble per a situar l'Arxiu Municipal

Presentació d'ofertes del 7 al 26 de setembre de 2019
Licitació
06/09/2019

Expedient i plecs de clàusules econòmic-administratives particulars que regirà el procediment per a l'adquisició d'un bé immoble de caràcter patrimonial a fi de situar l'arxiu municipal.

Publicat l'anunci de licitació al BOP nº 172, del 06/09/2019, s'obri un període de presentació d'ofertes de 20 dies naturals, que comprén des del 7 al 26 de setembre, tots dos inclosos.

L'acte d'obertura d'ofertes es realitzarà en un acte públic el dilluns 30 de setembre, a les 9:00h, a la quinta planta de la Casa Consistorial.

 
Tornar