Beques de formació i col·laboració en la Biblioteca Central de Mislata 2019-2020

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juliol al 2 d'agost
Beca
19/07/2019

Les dos beques de formació i col·laboració objecte de la present convocatòria tenen com a principal finalitat millorar la formació de titulats en biblioteconomia i documentació, possibilitant l'aplicació pràctica dels seus coneixements i l'adquisició d'experiència en esta matèria que facilite la seua futura incorporació al mercat laboral.

El període de durada de les beques serà d'onze mesos, tenint en compte que s'estima l'inici del gaudiment de la beca a partir de l'3 de setembre de 2019, o data posterior que establisca la resolució d'adjudicació. A més, el gaudiment complet de les mateixes quedarà condicionat al fet que hi haja consignació pressupostària suficient en l'exercici econòmic posterior.

Accés a tota la informació de la convocatòria

Tornar