XVII Premis de Literatura Breu "Vila de Mislata" 2019

Concessió de premis, decret 3446/2019
Subvenció
07/11/2019
OBJECTE I FINALITAT.

Les presents Bases tenen per objecte regular, en règim de concurrència competitiva, el procés de concessió dels “XVII Premis de Literatura Breu “Vila de Mislata”, 2019”.

La finalitat d'esta convocatòria és: fomentar els valors literaris i promoure i animar el llenguatge escrit com a mitjà de creació i comunicació entre la població adulta, contribuir a la difusió cultural en la ciutat de Mislata, descobrir el talent literari i incentivar la creació entre els amants de la poesia i el conte en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

PARTICIPANTS.

Podran participar tots aquells autors i autores que ho desitgen majors de 18 anys, sempre que els seus treballs estiguen redactats en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana: valencià i /o castellà.

Queden exclosos de la convocatòria aquells autors i autores, les obres de les quals hagen resultat premiades en qualsevol de les modalitats de les últimes quatre edicions d'este certamen.
Les obres presentades hauran de ser inèdites. No podran concórrer treballs premiats, pendents de resolució o presentats simultàniament en altres certàmens, ni textos que mantinguen compromisos de publicació. L'Ajuntament es reserva la facultat d'adoptar les mesures que considere oportunes per a garantir l'autenticitat dels treballs presentats.

Cada autor o autora podrà presentar únicament una obra per modalitat.

GÈNERES, MODALITATS, TEMA DE LES OBRES, LLENGUA I EXTENSIÓ DELS
TREBALLS.

Els originals que concórreguen a qualsevol dels gèneres o modalitats del certamen hauran d'estar mecanografiats a doble espai en lletra TIMES NEW ROMAN (grandària 12). 
S'hauran de presentar quatre còpies en paper sense la signatura de l'autor o autora, que serà substituïda per un lema o pseudònim escrit en la seua capçalera.

S'estableixen dos gèneres amb les seues respectives modalitats lingüístiques, el tema de les quals serà lliure:

Narrativa en valencià i narrativa en castellà.

Podrà participar qualsevol treball escrit en les diverses variants dels esmentats dominis lingüístics.
Els treballs tindran una extensió mínima de 6 folis i una extensió màxima de 12 pàgines en format DIN-A4, escrits únicament per una cara de la fulla (incloent paratextos).

Poesia en valencià i poesia en castellà.

Podrà participar qualsevol treball escrit en les diverses variants dels esmentats dominis lingüístics.
Els originals presentats en qualsevol de les modalitats d'aquest gènere tindran una extensió mínima de 75 versos i una extensió màxima de 125 (incloent paratextos), consistiran en un o diversos poemes, escrits únicament per una cara de la fulla.


Més informació en les bases de la convocatòria

Tornar