Política de Seguretat de la Informació

A continuació s'adjunta el document de Política de Seguretat de la Informació, aprovat per resolució d'alcaldia el 26 de novembre de 2019.