Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. OMIC

Carrer Marie Curie, 6 Vore mapa
96 399 11 58
De 09.00 a 14.00 h Estiu de 09.00 a 13.30 h

IMPORTANT: L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) es trasllada temporalment al Carrer Marie Curie, 6. Manté el correu electrònic i el telèfon. Per a ser atesos és necessària l'obtenció de cita prèvia. 

Correu electrònic: [email protected]

L'objecte de l'OMIC és garantir la defensa dels consumidors i usuaris, protegint, per mitjà de procediments eficaços, la seua salut, la seua seguretat i els seus legítims interessos. Està acreditada per la Generalitat Valenciana.

PER A QUÈ SERVIX L'OMIC?

Per a informar els ciutadans sobre com defendre els seus drets de consumidors i usuaris en la compra de béns i en la utilització de servicis.

Per a rebre queixes, denúncies i reclamacions de consumidors i usuaris i remetre-les, si és el cas, a les entitats o organismes competents.

Per a mediar, buscant solucions per acord entre ambdós parts, en les queixes i reclamacions de consum.

Per a facilitar les adreces i principals funcions d'altres centres públics o privats relacionats amb temes de consum.

Per a formar i educar els consumidors en els temes referits al consum de béns o a la utilització de servicis, per mitjà de campanyes divulgatives, publicacions, tallers, jornades, etc.

Per a realitzar inspeccions en establiments per a previndre i sancionar les possibles desviacions en el compliment de la legislació de consum.

Venem els impresos de llibres de reclamacions de la Generalitat Valenciana que han de posseir els establiments i prestadors de servicis de Mislata.

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ PER CLÀUSULES SÒL INDEGUDES

1. Procediment

Es tracta d'un tràmit extrajudicial i gratuït, les entitats tenen tres mesos per a resoldre les reclamacions. Una vegada iniciat este tràmit no es pot acudir a la via judicial fins que este no estiga resolt. Pagament en efectiu o com acorden client i entitat.

Més informació

2. Servici d'assessorament gratuït

Més informació

3. Model per a sol·licitar l'anul·lació de la clàusula sól

Model

Tornar