Agent de la Policia Local

Resultats del quart exercici de l'oposició corresponent a l'aptitud física i Convocatòria al reconeixement mèdic (obligatori i eliminatori)

Places: 12
Sistema de Provisió: 7 per torn lliure i 5 per mobilitat
Procediment Selectiu: Oposició per al torn lliure i Concurs per al de mobilitat.
Escala: Administració Especial.
Subescala: Serveis Especials.
Classe: Policia Local i Auxiliars, Escala Bàsica.
Grup: C1.

Resultats del quart exercici de l'oposició corresponent a l'aptitud física

Convocatòria al reconeixement mèdic (obligatori i eliminatori).
Data: Dilluns 28 de juny de 2021
Lloc: Clínica SERMESA
Adreça: C/ Emparrado, 3 46920 Mislata

Important: El personal aspirant haurà de comparéixer proveït de DNI el dia i hora establida, en dejú 

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria. 

Documentació associada
Tornar