Oposicions

Data
RadDatePicker
RadDatePicker
Mostrar calendari
Título

Agent de la Policia Local

Relació de personal aspirant apte i no presentat en el primer exercici. Convocatòria al segon exercici.