Borsa de treball per a nomenaments interins d'Auxiliars Administratius

Anunci de convocatòria per a la realització de l'entrevista (5a i 6a sessió)

Sistema de Provisió: Torn lliure.
Procediment Selectiu: Concurs.
Escala: Administració General.
Subescala: Auxiliar.
Grup: C.
Subgrup: C2.

Es procedirà a la contractació de funcionaris/es interins/es en els llocs de treball vinculats a la classificació al·ludida quan, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, concórrega algun dels següents suposats:

a. L'existència de places vacants quan no siga possible la seua cobertura per funcionaris de carrera.
b. La substitució transitòria dels titulars.
c. L'execució de programes de caràcter temporal, que no podran tindre una duració superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de Funció Pública que es dicten en desenvolupament d'aquest Estatut.
d. L'excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos, dins d'un període de dotze mesos.

Anunci de convocatòria per a la realització de l'entrevista (5a i 6a sessió)

Lloc: Centre Sociocultural La Fàbrica
Adreça: C/ Felipe Bellver, 43 Mislata
Dates: dilluns 26 i dijous 29 de juliol (segons ordre establit)
Horaris: 9h. i 12 hores (segons ordre establit).

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria

Tornar