Borsa d'ocupació temporal Tècnic/a de Joventut

Llistat definitiu d'admesos i exclosos i convocatòria per a la defensa de la memòria

L'objecte d'aquesta convocatòria formar una borsa de treball per a la provisió de llocs de treball de TÈCNIC/A de JOVENTUT (Administració Especial, TAE, Subescala Tècnic, grup A Subgrup A2) mitjançant el sistema de concurs oposició, sobre la base de la línia de subvencions que l'Institut Valencià de la Joventut ha posat en marxa en el Pla concertat de joventut 2019-23 per a la municipalització de les polítiques integrals de joventut.

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: Fins l'1 d'abril de 2021.

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Convocatòria per a la defensa de la memòria.

Dies: Dimecres 22 i Dijous 23
Hora: 10 h.
Lloc: CASA DE LA DONA (C/ Poeta Miguel Hernández, 5)

Per motius de seguretat, tot el personal convocat haurà d'acudir obligatòriament a la realització de la prova amb màscara, havent de seguir, en tot moment, les instruccions que li indiquen els membres del tribunal.

  • Més informació en les bases i documentació de la convocatòria.

Tornar