Reglament regulador de les borses d'ocupació temporal

L'Ajuntament de Mislata, en sessió plenària de 28 de gener de 2021, va acordar aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador de les borses d'ocupació temporal per a nomenaments interins o contractacions temporals de l'Ajuntament de Mislata.

Tornar