Promoció Econòmica i Consum (ADL i OMIC)

ADL: C/ Antonio Aparisi 4-6; OMIC: C/ Marie Curie, 6 Vore mapa
ADL 96 399 02 50 / OMIC 96 399 11 58
08:30 a 14:00 h

IMPORTANT: L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) es trasllada temporalment a Carrer Marie Curie, 6. Manté el correu electrònic i el telèfon. Per a ser atesos és necessària l'obtenció de cita prèvia.

En l'Àrea de Promoció Econòmica i Consum es troben els serveis de l'Agència de Desenvolupament Local (ADL), Consum i Comerç.

L'ADL és un instrument promogut per l'Ajuntament de Mislata amb l'objectiu de dinamitzar la creació d'activitat empresarial i la promoció econòmica local, així com per a promoure la formació i l'ocupació, aprofitant per a açò els recursos propis i d'altres entitats institucionals, així com afavorir el desenvolupament econòmic local, propiciant un entorn adequat per a la inversió privada, la utilització dels recursos locals, l'enfortiment del teixit empresarial local, la generació d'ocupacions estables i el creixement econòmic, potenciant la integració social i la creació d'ocupació dels sectors més desfavorits, com poden ser els joves, dones i majors de 45 anys.

També presta tot tipus d'iniciatives formatives i un servei d'Assessorament ocupacional que comprèn els programes AFIC (Agència de Foment i Iniciativa al comerç) i el programa d'Atenció a l'Emprenedor i Empreses.

ADL (AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE MISLATA)
Adreça: C/ Antonio Aparisi 4-6, 46920 Mislata (València), 
Telèfon: 96 399 02 50
Horari: de 8:30 a 14 hores.

CENTRE DE FORMACIÓ:
Adreça: Plaça Espanya, 4, 46920 Mislata (València). 
Telèfon: 610 154 418
Horari: de 8:30 a 14 hores.

PROGRAMES FORMATIUS DE QUALIFICACIÓ BÀSICA
Adreça: C/ Pare Santonja, 12, 46920 Mislata (València).
Telèfon: 96 399 11 58 / 610 434 303
Horari: de 8:30 a 14 hores.

Correu electrònic: [email protected]

L'Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC – Comerç) és una agència acreditada per la Generalitat Valenciana. Oferix suport l'emprenedor quant a formes de constituir l'empresa, tràmits administratius a realitzar, informació sobre ajudes existents i estudis de viabilitat. Suport al desenvolupament econòmic de les empreses mitjançant la promoció de fires locals, campanyes comercials, seguiment de subvencions, publicitat gratuïta en suport electrònic de diferents formats (telefonia mòbil i internet), centre de coworking Espai Emprén, foment de l'associacionisme i qualsevol altra acció que propicie la promoció econòmica de les empreses i persones de la localitat.

El servei de Consum (OMIC) garantix la defensa dels consumidors i usuaris, protegint mitjançant procediments eficaços la seua salut, la seua seguretat i els seus legítims interessos.

Horari: de 9 a 14 hores (Estiu de 9 a 13:30 hores)
Adreça: Carrer Marie Curie, 6, 46920 Mislata (València).
Telèfon: 96 399 11 58
Cita prèvia: 96 399 02 57
Correu electrònic: [email protected]

Tràmits de l'Àrea de Promoció Econòmica i Consum (ADL i OMIC)

Servei AUTOSERVEF

Tornar