Polítiques per a les Persones (Cultura, Educació, Joventut, Participació Ciutadana, Festes, Esports, Dona i Polítiques d'Igualtat, Promoció del Valencià, Biblioteca i Gestió Administrativa).

Centre Cultural. Av. Gregorio Gea, 34
96 399 03 70

L'Àrea de Polítiques per a les Persones proporciona diversos serveis com són Cultura, Educació, Esports, Participació Ciutadana, Joventut, Festes, Promociò del Valencià, Dona i Polítiques d'Igualtat, Biblioteca i Gestió Administrativa.

El Departament Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Mislata posa a la disposició de la ciutadania una àmplia gamma de serveis i activitats encaminades a fomentar la formació, promoció i difusió de la cultura en els seus diversos àmbits i disciplines.

Així proporciona informació sobre les activitats i serveis que es realitzen en les instal·lacions municipals destinades a usos culturals. Organitza cursos i tallers culturals d'arts plàstiques, arts escèniques i literatura. Gestiona subvencions a les associacions culturals locals per al desenvolupament d'activitats dins de l'objecte de l'àmbit de les seues competències, s'ocupa de la programació de certàmens i festivals tant anuals (MAC) com puntuals, etc.

Centre Cultural
Horari oficines: de dilluns a divendres, de 8:30 a 13:30 hores.
Atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 i de 15:30 a 22 hores.
Exhibició d'espectacles i exposicions: en funció de la programació.
Adreça: Av. Gregorio Gea, 34, 46920 Mislata (València)
Telèfon: 96 399 03 70
Correu electrònic: [email protected]

La funció principal del departament d'Educació és assumir les competències municipals en matèria d'educació que consistixen en la gestió dels processos d'escolarització en educació obligatòria, gestió de programes complementaris com són escola matinera, programa d'integració educativa i gabinet psicopedagògic municipal. S'ocupa del manteniment i vigilància dels centres docents públics, i gestiona les subvencions municipals a associacions de pares i mares, els programes d'ajuda per al transport d'estudiants d'educació superior, i el programa Erasmus. Té la seua seu en el Centre Cultural de l'Avinguda de Gregorio Gea.

Des del departament de Joventut es presten serveis i s'oferixen recursos encaminats a millorar la qualitat de vida de la gent jove de Mislata a nivell individual i col·lectivament, afavorint la igualtat d'oportunitats i fomentant l'emancipació i la participació juvenil. 

Compta amb dos instal·lacions per a les i els joves, el Centre Jove del Mercat i el Centre Jove Túria, des dels quals s'oferixen programes i serveis com: centre d'informació juvenil, programació continuada de cursos i tallers, garantia juvenil, realització d'activitats culturals i d'oci educatiu, assessorament en estudis, projectes encaminats a fomentar estils de vida saludables i a fomentar l'associacionisme juvenil.

Centre Jove del Mercat
Adreça: C/ Major, 36, 46920 Mislata (València)
Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de 17 a 21 hores. Els dissabtes de 10 a 14 hores.
Telèfon: 96 399 03 40
Correu electrònic: [email protected]

Centre Jove Túria
Adreça: C/ Túria, 13, 46920 Mislata (València)
Horari: dilluns a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores.
Telèfon: 96 383 71 41 
Correu electrònic: [email protected]

El servei de Participació Ciutadana, des de la Regidoria de Govern Obert i Ciutadania, treballa per a organitzar, executar i canalitzar d'una forma ordenada, totes les tasques relacionades amb la participació de les i els veïns de Mislata i de les seues associacions en la gestió del Municipi. Per a açò impulsa mecanismes i processos de participació, fomenta la participació organitzada i la vida associativa de la ciutat.

El servei de Festes té com a funció principal la preparació, autorització, execució, seguiment i control de les diverses festes de caràcter oficial i tradicional de la ciutat i de les activitats festives relacionades amb elles que es duen a terme en el municipi. Una altra de les seues prioritats és fomentar i canalitzar la participació ciutadana en la celebració i organització de les festes tradicionals, patronals i populars.

El departament d'Esports s'encarrega del foment i promoció de l'esport en la població de Mislata per a aconseguir un desenvolupament integral en els seus aspectes físics i intel·lectuals, cercant l'obtenció de valors com a companyerisme, integració etc., a través de l'esport.

La Casa de la Dona de Mislata té com a objectiu fonamental promoure les condicions perquè la igualtat entre dones i homes de Mislata siga real i efectiva, fent possible la participació i presència de les dones en la vida política, cultural i social i superant qualsevol discriminació laboral, cultural, econòmica o social.

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 16 a 20:45 hores.
Adreça: C/Miguel Hernández, 5, 46920 Mislata (València)
Telèfon: 96 313 73 38.
Correu electrònic: [email protected]


L'Agència de Promoció del Valencià (AVIVA Mislata), és un servici públic de l'Ajuntament de Mislata que s'encarrega de la difusió de la nostra llengua pròpia en el municipi. A més de vetlar per la correcció de l'ús del valencià en tots els documents i publicacions de l'administració municipal, organitza durant l'any diferents campanyes de promoció lingüística adreçades a la població en general. Així doncs, l'Oficina té fonamentalment tres línies d'actuació:

1. Traducció i correcció de textos de tota mena.
2. Docència i assessorament lingüístic.
3. Campanyes de promoció del valencià.

Horari: de 9 a 14 hores.
Adreça: C/Miguel Hernández, 5, 46920 Mislata (València)
Telèfon: 96 399 11 66.
Correu electrònic: [email protected]

La Xarxa de Biblioteques Públiques Municipals de l'Ajuntament de Mislata oferix una gamma de serveis per a satisfer les necessitats d'informació i formació a tota la ciutadania de Mislata sense excepció, i contribuix a la dinamització de la cultura com a oci, especialment en relació a la lectura i els llibres, a través de la difusió del fons documental, vertebrat en serveis específics i mitjançant l'ús de les noves tecnologies de la informació.

Biblioteca Central
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 16 a 20 hores
Horari per a estudiants: de dilluns a divendres, de 8 a 20 hores
Adreça: Plaça 9 d'octubre, s/n, 46920 Mislata (València)
Telèfon: 96 399 02 70

Agència de lectura de Santa Cecilia
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 20 hores.
Adreça: C/ Santa Cecilia, 4, 46920 Mislata (València)
Telèfon: 96 379 46 60

Agència de lectura del Quint
Horari: dimarts i dijous, de 8:30 a 14 hores. De dilluns a divendres, de 16 a 20 hores.
Adreça: C/ El Quint, 17, 46920 Mislata (València)
Telèfon: 96 399 02 76

Sala d'estudi del Quint
Horari habitual: dilluns, dimecres i divendres, de 14 a 22:30 hores. Dimarts i dijous, de 8:30 a 22:30 hores. Dissabtes, de 10 a 14 hores.
Horari especial en època d'exàmens.
Adreça: C/ El Quint, 17, 46920 Mislata (València)
Telèfon: 607 576 022

Correu electrònic: [email protected]

La secció de Gestió Administrativa tindrà entre les seues funcions la tramitació administrativa i gestió de tots els procediments i expedients del servici, la preparació d’informes, propostes i resolucions, la coordinació amb els demés servicis i departaments municipals i la col·laboració amb els tècnics del servici.
   

Tornar