Benestar Social, Infància i Persones Majors

C/ Mestre Palau, 15
96 313 72 60

Dins de l'Àrea de Serveis Socials es comprenen diferents serveis com són Diversitat Funcional i Dependència, Infància i Adolescència, Cooperació i Solidaritat, Persones Majors, i Serveis Socials.

Els Serveis Socials Municipals són la porta d'entrada al sistema públic de protecció social propi d'un estat de dret.

El catàleg de prestacions socials garantix el dret subjectiu dels nostres ciutadans a una vida digna, al benestar individual i familiar i a la satisfacció de les seues necessitats bàsiques per a assegurar l'exercici dels seus drets de ciutadania.

Tot açò es presta des d'una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, a través d'actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores.

Centre Municipal de Serveis Socials
Adreça: C/ Mestre Palau, 15, 46920 Mislata (València)
Telèfon: 96 313 72 60
Correu electrònic: [email protected]

El Servei d'Infància de l'Ajuntament de Mislata té com a principals objectius donar a conèixer la Convenció dels Drets del Xiquet a la població de Mislata, promoure la participació, real i efectiva, com a ciutadans i ciutadanes de ple dret als xiquets, xiquetes i adolescents de Mislata, i garantir que es desenvolupen en un entorn familiar i social adequat, promovent, al seu torn, accions que garantisquen el ple desenvolupament dels drets a la salut de la Infància i Adolescència de Mislata. A més el servei pretén desenvolupar i mantenir un sistema integral d'informació que permeta conèixer la realitat social de la infància i adolescència, així com gestionar la participació dels xiquets, xiquetes i adolescents a través del Consell Municipal d´Infància i Adolescència de Mislata.

El Servei de Cooperació s'integra dins de la Regidoria de Cooperació, Solidaritat i Integració amb l'objectiu bàsic de sensibilització de la població en general sobre la importància de la cooperació al desenvolupament. Es fomenta la participació de les entitats ciutadanes en la consecució d'un clima de solidaritat que afavorisca l'aparició d'accions destinades a l'ajuda dels col·lectius amb majors necessitats d'inclusió. Impulsa l'adhesió de la ciutat a les diferents xarxes de solidaritat i cooperació internacional existents en el món. A més el servei s'encarrega de la disseminació de campanyes de difusió d'accions dirigides a la millora de les condicions de vida dels ciutadans residents en països en vies de desenvolupament, així com de la gestió integral dels plans d'acolliment de persones sol·licitants de refugi.

El departament de Persones Majors promou la ciutadania activa i la cohesió social en el col·lectiu de persones majors. Els objectius principals són garantir, incrementar i millorar la qualitat dels serveis dels ciutadans majors, en particular fomentant la informació, atenció, inclusió a través de la participació i l'associacionisme.

Centre Mestre Palau
Adreça: C/ Mestre Palau 15. 46920 Mislata (València).
Telèfon: 96 313 72 60

Llar Municipal El Quint
Adreça: Plaça País Valencià 3, 46920 Mislata (València).
Telèfon: 96 383 51 15

Llar Municipal El Sud
Adreça: Av. del Sud, 12, 46920 Mislata (València).
Telèfon: 96 109 04 08

Llar Nª Sª de Fátima

Adreça: C/Isabel la Catòlica, 14, 46920 Mislata (València).
Telèfon: 96 379 31 94

Centre Sociocultural La Fàbrica
Adreça: C/ Felipe Bellver, 43-45, 46920 Mislata (València).
Telèfon: 607 271 879

Correu electrònic: [email protected]

Tornar