Urbanisme

Pl. Constitució, 8
96 399 11 22 (urbanisme) / 96 399 11 14 (obres i serveis) / 96 399 11 44 (indústria)
07:30 a 14:30 h (horari d'estiu fins les 14h)

L'Àrea d'Urbanisme engloba els serveis de Disciplina Urbanística (mobilitat i accessibilitat), Obres i Serveis, Indústria, Tràfic, Enllumenat, Manteniment zones verdes, Medi ambient, Xarxa d'Aigües i Indústria.

El departament d'Obres i Serveis s'ocupa de la tramitació de llicències d'obres menors, d'ocupació de via pública, llicències per a canalitzacions o escomeses, serveis d'inspecció, denúncies, així com consultes de caràcter general. Gestiona la conservació i manteniment tant d'edificis públics com de col·legis, locals de propietat de l'Ajuntament i Centres Cívics.

Al departament d'Indústria li competix la realització d'informes urbanístics, la tramitació de llicències d'activitats, expedients relatius a canvi de titularitats de les activitats, llicències ambientals, resolució de llicències d'obertura per a espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, tramitació de les sol·licituds d'ocupació de la via pública per a terrassa, sol·licituds de guals, etc.

Per la seua banda el servei d'Urbanisme s'ocupa de la resta de matèries competents a la seua àrea com són la tramitació d'expedients de Planificació Urbanística, així com dels procediments relatius a llicències d'edificació, obres majors, declaracions d'ocupació d'habitatges, realització d'informes en matèria d'urbanisme prèvia sol·licitud, tramitació d'autoritzacions administratives de segregació, llicències de demolició, expropiacions, etc.

Horari d'atenció al ciutadà: de dilluns a divendres de 7:30 a 14:30 hores.
Adreça: Plaça de la Constitució, 8, 46920 Mislata (València).
Telèfons: 96 399 11 22 (urbanisme) / 96 399 11 14 (obres i serveis) / 96 399 11 44 (indústria).
Correu electrònic: [email protected][email protected]

En relació amb el manteniment de zones verdes i parcs i jardins, són gestionats per l'empresa pública NEMASA.

 Accés a tràmits d'Obres i Serveis, Indústria i Urbanisme
Tornar