Contractació

Pl. Constitució, 8
96 399 11 73 / 96 399 11 80 / 96 399 11 45
07:30 a 14:30 h (horari d'estiu fins les 14h)

El Servei de Contractació té com a missió principal la gestió de la contractació administrativa general de l'Ajuntament de Mislata. Li correspon realitzar les activitats precises – de gestió i assessorament – per a la contractació d'obres, subministraments i tot tipus de serveis necessaris per a la satisfacció de les necessitats situades en l'àmbit de la competència municipal i que, per raons legals, es troben sotmeses a la tramitació forme expedient administratiu.

Horari d'atenció al ciutadà: de dilluns a divendres de 7:30 a 14:30 hores.
Adreça: Plaça de la Constitució, 8, 46920 Mislata (València).
Telèfons: 96 399 11 73 / 96 399 11 80 / 96 399 11 45.
Correu electrònic: [email protected] i [email protected]

Tornar