Tresoreria, Recaptació Executiva i Gestió Tributària

Pl. Constitució, 8
96 399 11 00
Tresoreria i Gestió Tributària de 08:00 a 14:30h (horari d'estiu fins les 14h); Recaptació Executiva de 09.00 a 13.00 h

L'Àrea de Tresoreria engloba la tresoreria, recaptació executiva i gestió tributària.

El departament de Tresoreria s'encarrega de l'aplicació dels cobraments i pagaments i extra pressupostaris .

Horari d'atenció al ciutadà: de dilluns a divendres de 8 a 14:30 hores (horari d'estiu fins les 14h).
Adreça: Plaça de la Constitució, 8, 46920 Mislata (València).
Telèfons: 96 399 11 35 / 96 399 11 36 / 96 399 11 32 / 96 399 11 56.
Correu electrònic: [email protected]

El departament de Recaptació Executiva realitza les actuacions tendents, en el procediment de constrenyiment, al cobrament dels ingressos de naturalesa tributària i no tributària, quan no han sigut abonats dins del període de pagament en voluntària.

Horari d'atenció al ciutadà: de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.
Adreça: Plaça de la Constitució, 8, 46920 Mislata (València).
Telèfons: 96 311 12 68 / 96 311 12 67.
Correu electrònic: [email protected]

Per la seua banda al departament de Gestió Tributària li competix l'aplicació dels tributs, que estaria integrada per totes les activitats tendents a la quantificació i determinació del deute tributari, tot açò en l'àmbit dels tributs locals.

Horari d'atenció al ciutadà: de dilluns a divendres de 8 a 14:30 hores (horari d'estiu fins les 14h).
Adreça: Plaça de la Constitució, 8, 46920 Mislata (València).
Telèfons: 96 399 11 18 / 96 399 11 19 / 96 399 11 63 / 96 399 11 42.
Correu electrònic: [email protected]

Tràmits de l'Àrea de Tresoreria:
Tornar