Intervenció

Pl. Constitució, 8
96 399 11 51 / 96 399 11 64 / 96 399 11 09
De 08:00 a 14:00 h

La Intervenció Municipal té entre les seues funcions el control intern de la gestió econòmica de l'Ajuntament i de les societats mercantils dependents, la funció de fiscalització de tots els actes de l'entitat local que donen lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments, així com el control financer i el control d'eficàcia.

Adreça: Plaça de la Constitució, 8, 46920 Mislata (València)
Telèfons: 96 399 11 51 / 96 399 11 64 / 96 399 11 09
Correu electrònic: [email protected]

Accés a tràmits d'Intervenció.

Tornar