Registre central i registres auxiliars

OFICINES I HORARIS

- El Registre Central de l'Ajuntament (Plaça de la Constitució, 8). Tel. 96 399 11 00

Horari ordinari, 8 a 14 hores, dies hàbils de dilluns a divendres. 
Els dies hàbils 18 de març i 24 i 31 de desembre, 9 a 13 hores (excepte dissabtes, diumenges o festius).
Horari d'estiu: des del 1 de juny fins al 30 de setembre, tots dos inclosos, l'horari serà de 8 a 13.30 hores, dies hàbils de dilluns a divendres. 

- Registres auxiliars de caràcter sectorial. 

En ells només podran presentar-se, amb les particularitats que més a baix s'indiquen, aquelles sol·licituds, escrits o comunicacions que hagen de ser tramitats pel departament del que depenguen. A aquest efecte, es creen els següents registres auxiliars:

- OMIC 
(c/ Antonio Aparisi, 4-6), servici de Consum. Tel. 96 399 11 58. Horari ordinari: dies hàbils, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, excepte 18 de març i dies 24 i 31 de desembre.

- CENTRE CULTURAL  (Av. GREGORIO GEA, 34 ), servici de Cultura i Festes. Tel. 96 399 03 70. Pot registrar també escrits en matèria d'educació. Horari ordinari: dies hàbils, de 8.30 a 14 hores, de dilluns a divendres, excepte 18 de març i dies 24 i 31 de desembre.

- SERVICIS SOCIALS  (C. MESTRE PALAU, 15 ), servici de Benestar Social. Tel. 96 313 72 60. Horari ordinari: dies hàbils, de 9 a 13.30 hores, de dilluns a divendres, excepte 18 de març i dies 24 i 31 de desembre.

- AMICS  (C. VICENTICA LA SERRANA, 1), servici de Benestar Social. Tel. 96 313 73 12. Només pot registrar escrits relacionats amb les gestions pròpies de l'agència AMICS. Horari ordinari: dies hàbils, de 8 a 14 hores, de dilluns a divendres, excepte 18 de març i dies 24 i 31 de desembre.

- AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL  (C ANTONIO APARISI, 4-6). Tel. 96 399 02 50. Només pot registrar escrits en matèria de la seua competència. Horari ordinari: dies hàbils, de 8.30 a 14 hores, de dilluns a divendres, excepte 18 de març i dies 24 i 31 de desembre.

- CENTRE JOVE DEL MERCAT  (C. MAJOR, 36), dependent del servei de Cultura i Festes. Tel. 96 399 03 40. Només pot registrar escrits en matèria de joventut. Horari ordinari: dies hàbils, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, i de 17 a 20.30 hores, de dilluns a dijous, excepte 18 de març i dies 24 i 31 de desembre.

- POLICIA LOCAL  (Av. BUENOS AIRES, 4). Tel. 96 383 33 33. Només pot registrar escrits procedents de l'Administració de Justícia i Administracions Públiques, en matèries de la seua competència. Horari ordinari: dies hàbils, de 8 a 14 hores, de dilluns a divendres, excepte 18 de març i dies 24 i 31 de desembre.