Subvencions per a entitats de l'àmbit educatiu 2020

Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (AMPA) dels centres docents sostinguts amb fons públics de Mislata, els centres de segon cicle d'Educació Infantil i Educació Primària de Mislata que tinguen autoritzat un pla específic d'organització de la jornada escolar, el Centre Públic de Formació de Persones Adultes i l'Associació d'Alumnes i Exalumnes del Centre Públic de Formació de Persones Adultes de Mislata.

Termini de presentació de sol·licituds: Del 24 de novembre al 3 de desembre de 2020.

Amb la present convocatòria, la Regidoria d'Educació pretén els següents objectius:
- Fomentar la participació de tots els sectors de la comunitat educativa en la vida dels centres escolars.
- Afavorir la formació de tots els sectors de la comunitat educativa del
municipi.
- Possibilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.
- Donar suport a les activitats organitzades per les entitats i associacions de l'àmbit educatiu local destinades a desenvolupar els objectius anteriors, així com contribuir al finançament de les despeses bàsiques d'administració produïts pel funcionament de les associacions. Per a aquesta convocatòria, i a causa de la situació excepcional generada per la pandèmia de Covid-19, s'inclou també el suport a les actuacions relacionades amb necessitats de l'alumnat i de les seues famílies derivades de la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel SARSCoV-2.

Informació del procediment: Oficina Virtual.
Tramitació telemàtica: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mislata.
Termini de presentació de sol·licituds: Del 24 de novembre al 3 de desembre de 2020 (BOP 23/11/2020).
Tornar