Biennal de Mislata "Miquel Navarro". Premis d'Art Públic Mislata 2020

Resolució 3826/2020 concessió de 5 premis de la Biennal

Les bases tenen per objecte regular el procés de selecció i concessió dels premis i ajudes a les i els artistes que desitgen participar en la convocatòria Premis d'Art Públic Mislata 2020.

És finalitat de la present convocatòria afavorir, ajudar i promocionar el treball d'aquelles i aquells artistes visuals en actiu, donant cabuda a tot tipus de propostes innovadores i representatives de les últimes tendències artístiques.

PARTICIPANTS

  • Podran participar les persones físiques i jurídiques, majors d'edat, sense límit d'aquesta, de qualsevol nacionalitat o lloc de residència.
  • La participació podrà efectuar-se de manera individual o col·lectiva, sempre que els i les participants complisquen el requisit que es detalla en el punt anterior.
  • Seran exclosos aquells projectes que, tant a títol individual com col·lectiu, siguen elevats per aquells o aquelles artistes que van resultar guanyadors tant en la convocatòria dels Premis d'Art Públic Mislata 2018, com en la convocatòria dels Premis Adquisició Compromís Social en les Arts Visuals 2019, de les Biennals de Mislata Miquel Navarro.
  • Cada participant, grup o col·lectiu que desitge concórrer en la convocatòria podrà presentar únicament un projecte. L'enviament de més d'una sol·licitud per persona física, jurídica o agrupació per a presentar diferents obres, o l'enviament de sol·licituds de diferents persones que presenten més d'una obra, seran considerades causa suficient per a l'exclusió d'aquestes sol·licituds.

Més informació en:

- la web de la Biennal 
- la documentació de la convocatòria
- Centre Cultural "Carmen Alborch": 96399 03 70

Relació de projectes exclosos i admesos en la convocatòria

Acta de selecció de projectes, Biennal de Mislata "Miquel Navarro". Premis d'Art Públic Mislata 2020

logos-mislata@2x

Tornar