XIII Certamen de relat curt amb perspectiva de gènere, 2020

Llibre XIII Certamen de relat curt amb perspectiva de gènere

“XIII CERTAMEN DE RELAT CURT AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE, 2020”

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació dels relats, començarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i serà de 20 dies, del 19 de juny al 17 de juliol de 2020.

OBJECTE DEL PROCEDIMENT

Regular la concessió dels premis, en règim de concurrència competitiva, dels Premis del “XIII Certamen de relat curt amb perspectiva de gènere, 2020”.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

PARTICIPANTS AL CERTAMEN:
• OBRA en format Word i PDF
• FITXA D'INSCRIPCIÓ al certamen (Annex I).
• DECLARACIÓ D'AUTORIA (Annex II).
• DECLARACIÓ RESPONSABLE (Annex III).

GUANYADORES: les autores guanyadores d'algun dels premis (modalitat: castellà, valencià i menció honorífica a l'autora local), quan li ho requerisca l'àrea de Polítiques d'Igualtat haurà de presentar:
• DECLARACIÓ RESPONSABLE I D'AUTORIA (Annex IV)
• FOTOCÒPIA DEL DNI/ NIF/NIE.


PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

Les obres es presentaran per correu electrònic a [email protected] i al correu [email protected] indicant en l'assumpte del mail: “XIII CERTAMEN DE RELAT CURT AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE, 2020” i si opta a la Menció honorífica a l'artista local.

 

Més informació en les bases de la convocatòria.

Tornar