AVALEM PLUS 2019-2020. Programes EMCUJU i EMPUJU.

Ajuda cofinançiada pel Fons Social Europeu

  LOGO EMCUJU EMPUJU

L'Ajuntament de Mislata, cofinançat pel Fons Social Europeu - FSE engega per 3er any consecutiu els Programes de Garantia Juvenil següents:
- Programa EMCUJU, que incentiva la contractació de persones joves qualificades per entitats locals.
- Programa EMPUJU, per a incentivar la contractació i la inserció laboral de joves que accedeixen al mercat laboral.

Estos Programes compleixen amb un doble OBJECTIU:

1.- "Fomentar la inserció laboral de joves aturats recentment titulats i sense experiència laboral".
2.- "Dinamitzar i reforçar diferents serveis municipals de l'AJUNTAMENT DE MISLATA".

AVALEM PLUS 2019-2020
Programa EMCUJU. Expedient: EMCUJU/2019/430/46
Subvenció concedida: 213.524,87 €.
- 14 Joves contractats en contracte de pràctiques de 12 mesos a Jornada Completa.

Titulacions, Llocs i Períodes de Contractació:
1 Lloc:
- Grau en Dret; 
- Grau en Periodisme; 
- Grau en Arquitectura; 
- Grau en G.A.P.; 
- Grau en Relacions Internacionals, Ciències Polítiques, Dret o ADE (amb anglés);
- A.D.L. (diverses Titulacions de Grau Universitari); 
- Grau en Disseny Gràfic; 
- Tècnic Superior en Activitats Fisioesportives (TAFAD) 
- Tècnic en Activitats Socioculturals (TASOC)

2 Llocs:
- Tco. Sup. Administració i Finances

3 Llocs: 
- Cicle F.Grau Mitjà en Gestió Administrativa.

 Període de contractació: 04/11/2019 fins al 03/11/2020.
 Departaments: 
Benestar Social
Mitjans de comunicació
Serveis a les Persones, Educació, Esports i Festes
Oficina Tècnica
Agència de Desenvolupament Local (ADL)
Projectes Europeus
Contractació
Centre Jove "El Mercat"
Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).

Missió: "Dinamització, Suport en Projectes i Col·laboració en diferents Serveis Municipals de l'Ajuntament de Mislata".

Programa EMPUJU. Expedient: EMPUJU/2019/395/46
Subvenció concedida: 235.122,33 €.
- 14 Joves contractats per obra i/o servei de 12 mesos a Jornada Completa.

1 Lloc:
- Peó de Manteniment d'Edificis; i 
- Peó de Lampisteria.

2 Llocs:
- Peó Electricista;
- Peó de Fusteria;  
- Peó de Construcció i 
- Peó de Soldadura.

4 Llocs:
- Peó de Pintura.

Període de contractació: 04/11/2019 fins al 03/11/2020.
Missió: "Realització de Tasques Auxiliars i de Suport a la Brigada d'Obres i Serveis Municipals".

 

AVALEM PLUS 2018-2019
Programa EMCUJU. Expedient: EMCUJU/2018/462/46
Subvenció concedida: 40.766,51 €.
- 2 Joves contractats en contracte de pràctiques de 12 mesos a Jornada Completa.

Titulacions, Llocs i Períodes de Contractació:

- Grau en CC. de l'Activitat Física i l'Esport, Període de contractació:13/07/2018 fins al 12/07/2019.
Fotògraf-a: Cicle Formatiu de Grau Superior en Fotografia, Període de contractació: 23/07/2018 fins al 22/07/2019.

Departaments: ESPORTS i MITJANS DE COMUNICACIÓ.
- Missions: "Dinamització de l'Activitat Física i Esportiva en el Municipi de Mislata" i "Col·laboració, suport i engegada de diverses actuacions i campanyes publicitàries en el Departament de Mitjans de Comunicació de l'Ajuntament de Mislata".

Programa EMPUJU. Expedient: EMPUJU/2018/451/46
Subvenció concedida: 53.878,72 €.
- 2 Joves contractats per obra i/o servei de 12 mesos a Jornada Completa.
Titulacions, Llocs i Períodes de Contractació:
- Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Administració - Aux. Administratiu en Dpto. d'Intervenció, Període de contractació: 23/07/2018 fins al 22/07/2019.

- Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Administració - Aux. Administratiu en Dpt. de Contractació, Període de contractació: 24/07/2018 fins al 23/07/2019.
Missions: "Activitats d'Actualització de Expdts. Administratius i de Modernització en diversos departaments de l'Ajuntament de Mislata".

AVALEM PLUS 2017 / 2018
Programa EMCUJU.- Expedient.: EMCUJU/2017/326/46
Subvenció transferida: 49.330,88 €.
- 3 Joves contractats en contracte de pràctiques de 7 mesos a Jornada Completa.
- Períodes de Contractació: Del 26/07/2017 al 25/02/2018;
Titulacions i Llocs:
- Grau en Arquitectura - Arquitecte.
- Grau en Filologia Catalana - Filòleg.
- Cicle Formatiu de Grau Superior en Audiovisual i Tractament de la Imatge" - Fotògraf.
Departaments: - Oficina Tècnica (URBANISME); - A.V.I.V. A.: Oficina de Promoció del Valencià; - Mitjans de comunicació (MMCC).
Missions: "Engegar i Col·laborar en la Gestió de Diversos Projectes i Actuacions en els diferents àmbits en els quals operen els Departaments Municipals en els quals s'adscriuen els Joves contractats".

Programa EMPUJU.- Expediente: EMPUJU/2017/140/46

Subvenció transferida: 62.468,52 €;
- 4 Joves contractats per obra i/o servei de 7 mesos a Jornada Completa.
Períodes de Contractació: Del 26/07/2017 al 25/02/2018.
Titulacions i Llocs:
4 Cicles Formatius de Grau Mitjà en Administració - 4 Auxiliars Administratius.
Departaments: - Contractació; Urbanisme; Ofic. Tècnica; Agència A.F.I.C. (Comerç).
Misions: "Actuacions d'Agilitació i Actualització de Expdtes Administratius i d'Informatització de Projectes en diversos Departaments Municipals de l'Ajuntament de Mislata".

  Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020
Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials e Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea.
UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguridad Social.

 
fse_vertical_color_pantone
Tornar