Xec Emprén Mislata 2019

Resolució 4236/2019 adjudicació de les ajudes. L'acte de lliurament tindrà lloc en el Centre Sociocultural La Fàbrica, el diumenge 26 de gener de 2020, a les 11.00 hores.

L'acte de lliurament de les ajudes tindrà lloc en el Centre Sociocultural La Fàbrica, el diumenge 26 de gener de 2020, a les 11.00 hores. 

Objecte

Establir la normativa reguladora per a la concessió d'ajudes destinades a impulsar i fomentar la implantació d'iniciatives emprenedores en el municipi de Mislata.

El suport s'efectuarà mitjançant la present convocatòria de concessió d'ajudes econòmiques, per part de l'Ajuntament de Mislata, tal com recull el Pla d'Estímul Comercial i el Pla Estratègic de Subvencions.

Estes ajudes estaran subjectes als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació en la seua gestió, així com als requisits d'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització de recursos públics.


Tornar